Serwis

biuro@zumamotocykle.pl

Zuma Tech Sp. z o.o.
ul. Kosodrzewiny 12a
04-979 Warszawa

NIP: 952-218-84-09

REGON: 381662705

nr rachunku: 02 1140 2004 0000 3102 7816 2328

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. KRS
Nr rej. sądowego: 0000755267
Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł